Starta livsmedelsverksamhet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Innan du startar en verksamhet där livsmedel hanteras ska den registreras hos kommunens miljöenhet. Även när det sker en ändring i verksamheten eller om verksamheten byter ägare ska det anmälas.

Registrering

För de flesta livsmedelsföretag räcker det att verksamheten registreras. Endast så kallade animalieanläggningar ska godkännandeprövas, vilket du kan läsa mer om nedan.

En registrering innebär att verksamheten får påbörjas utan att en bedömning görs först. Livsmedelslagstiftningen gäller givetvis ändå och kommunens miljöenhet kontrollerar att den följs i samband med inspektion eller revision. Verksamheten får starta två veckor efter det att anmälan inkommit eller när kommunen har beslutat om registrering. Av anmälningsblanketten för registrering framgår vilka handlingar som ska medfölja.

Tillfällig verksamhet

Om du ska sälja livsmedel tillfälligt, till exempel på en marknad, kan du behöva registrera verksamheten beroende på vid hur många tillfällen försäljningen sker.

De verksamheter som bedrivs tillfälligt (till exempel försäljning på marknader och liknande) skall registreras eller godkännas på samma sätt som övriga verksamheter. För mobila anläggningar som bedrivs inom flera olika kommuner skall anmälan för registrering eller ansökan om godkännande ske i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning skall vid kontroll kunna visa att verksamheten har registrerats eller godkänts.

Ändring av verksamhet

Vid ändring i verksamheten och vid ägarbyte ska en anmälan lämnas in till miljöenheten.

Om verksamheten upphör behöver miljöenheten få kännedom om det för att kunna avregistrera verksamheten bland annat för att vi inte ska fakturera för årlig kontrollavgift.

Avgift

Registreringsavgiften motsvarar två timmars handläggningstid, och taxan är för närvarande 1100 kronor/timme. Från och med det år verksamheten påbörjas tas även en årlig avgift för kontroll ut. 

Godkännande

Innan verksamheter som är så kallade animalieanläggningar får starta, ska de godkännandeprövas av Livsmedelsverket. Detta gäller anläggningar där animaliska livsmedel såsom kött, fisk, fjäderfä, ägg, och mjölk produceras och distribueras till andra livsmedelsanläggningar och för vilka EG-förordning 853/2004 om "fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung" är tillämpbar. Det finns undantag, så kontakta kommunens miljöenhet eller Livsmedelsverket om denna typ av verksamhet är aktuell.

Livsmedelsverket

Checklistor för att starta företag på verksamt.se

En digital checklista på verksamt.se gör det enklare för dig som vill starta företag. Genom att svara på några frågor får du veta vilka tillstånd du behöver för att komma igång och vilka uppgifter du ska lämna. Där hittar du även kontaktuppgifter samt länkar till e-tjänster och blanketter som för det enklare att skicka in tillståndsansökningarna. Länk direkt till checklistorna hittar du längst upp på sidan.

Webbplatsen verksamt.se samlar aktuell information och e-tjänster från myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket som du som startar eller driver företag har nytta av.

Annan lagstiftning

Ska alkohol serveras i livsmedelsverksamheten krävs serveringstillstånd.

Serveringstillstånd

Vissa verksamheter med produktion av livsmedel klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver även en ansökan eller anmälan enligt miljöbalken. I miljöprövningsförordningen anges vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Hör gärna med miljöenheten om vad som gäller för er verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet

Verksamheten kan ha till exempel kyl- och frysanläggningar som innehåller köldmedia och därför ska läckagekontrolleras årligen.

Köldmedia

Om du ändrat nyttjande av en fastighet så kan det krävas bygglov. Kontakta kommunens byggenhet för mer information.

Bygglov

Mer information

På Livsmedelsverkets hemsida kan du hitta mer information om godkännande, registrering och lagstiftning, och deras "vägledning om godkännande och registrering" där det till exempel definieras vad ett  livsmedelsföretag är enligt livsmedelslagstiftningen. Det har även tagits fram branschriktlinjer för olika branscher som du hittar där.

Livsmedelsverket

Sidan uppdaterad: 2022-02-08