Avfallshantering

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Som företagare har du skyldigheter att ta hand om ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Avfallshanteringen regleras genom miljöbalkens bestämmelser.

Kommunen har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. För verksamhetsavfall kan företaget själv välja vem man lämnar avfallet till. Mottagaren / transportören måste dock vara godkänd för att hantera avfallet.

Från och med 1 januari 2021 kommer det inte längre vara tillåtet att använda bioplastpåsar för insamling av matavfall i Leksands kommun. Det innebär att även livsmedelsverksamheter måste börja använda godkända papperspåsar eller papperssäckar. 

Anledningen är att matavfallet numera rötas istället för komposteras. Eftersom rötningsprocessen är snabbare hinner inte bioplasten brytas ner, utan fastnar i maskinerna och riskerar även att hamna på åkermarken.

Läs mer på Dala Vatten och Avfalls hemsida.

Som verksamhetsutövare ska du föra anteckningar om producerat avfall och ha koll på att den som transporterar och eller tar emot avfallet har tillstånd för detta. Vissa avfallsslag omfattas av producentansvar och samlas då in av de materialbolag som finns.

Återvinningscentralen Limhagen

Företag kan även lämna in sitt sorterade verksamhetsavfall på kommunens återvinningscentral vid Limhagen i Leksand mot en avgift (företagsbiljett). För upplysningar om öppettider, vilket avfall som kan lämnas med mera, kontakta Dala Vatten och Avfall.

Egen transport av farligt avfall

Transporterar du som företagare farligt avfall själv till återvinningscentralen eller annan avfallsmottagare måste du anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmälan görs via Länsstyrelsens e-tjänst. Anmälan gäller i fem år.

Lagstiftning

Miljöbalken reglerar bland annat vem som ansvarar för olika typer av avfall och hur hantering och transport sker. 

Principen för avfallshanteringen ska följa den så kallade avfallstrappan. Det vill säga att i första hand ska uppkomst av avfall minimeras, sedan ska avfallet återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas och i sista hand deponeras.

Sidan uppdaterad: 2020-04-29