Avlopp

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Avloppsvatten från verksamheter kan vara klassat som hushållsspillvatten, men är det inte det så gäller särskilda regler.

Avloppsvatten ska tas omhand så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön. För att inte avloppsreningen ska ta skada kan det behöva ske en förrening innan avloppsvattnet släpps till avloppsledningen.

Kommunalt avlopp

Är verksamheten ansluten till kommunalt avlopp ställs det krav enligt Allmänna bestämmelser om VA (ABVA). 

 

Oljeavskiljare

 

Enskilt avlopp

Är verksamhetens avlopp ansluten till en enskild avloppsanläggning är det viktigt att reningsfunktionen inte påverkas negativt. Utsläpp av till exempel olja kan skada reningen.

Sidan uppdaterad: 2021-12-03