Buller

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Buller definieras som allt icke önskvärt ljud, och är ett stort problem i samhället. Det påverkar till exempel människors sömn. Det finns riktvärden på bullernivåer som du som företagare måste följa.

Utomhusbuller, till exempel industribuller, kan vara alla typer av ljud som kommer från en industriell verksamhet. Till verksamhet räknas även den väg- och spårbundna trafik som sker vid industrifastigheter. Det finns riktvärden som talar om hur högt bullret får vara vid en tomtgräns eller vid balkonger och uteplatser. I många miljöfarliga verksamheter är bullerriktvärden inskrivna som villkor i tillståndet för verksamheten.

Mer om riktvärden för externt industribuller och övrigt buller utomhus finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Bullermätningar

Kommunens miljöenhet utför inte bullermätningar utan vi hänvisar till de konsulter som finns inom området. Istället för bullermätning, som kan vara relativt komplicerad att utföra, kan man istället använda ett bullerberäkningsprogram som beräknar bullerutbredningen.

Sidan uppdaterad: 2022-04-21