Förorenade områden

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förorenade områden är mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som orsakat föroreningen som är ansvarig för utredning och eventuell efterbehandling av området. Detta gäller under förutsättning att verksamheten har pågått efter 1 juli 1969.

Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare så är fastighetsägaren ansvarig om förvärvet skett efter 1 januari 1999.

Länsstyrelsen har identifierat och i vissa fall inventerat förorenade områden enligt den så kallade MIFO-metodiken. Det kan vara såväl nedlagda verksamheter som till exempel gruvor, som pågående verksamheter, där förorening har uppstått.

Miljöenheten bedriver tillsyn på verksamheter med förorenade områden.

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening ska genast meddela detta till kommunens miljöenhet. Innan efterbehandlingsåtgärder vidtas ska en anmälan lämnas till Miljöenheten.

Sidan uppdaterad: 2022-02-08