Lokal för förskola, skola etc.

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Det är viktigt att barn ges en god miljö att växa upp i. Skolor, förskolor och andra lokaler där barn vistas ska anmälas enligt miljöbalken till kommunens miljöenhet.

Barn är känsligare för föroreningar än vuxna. Det är därför extra viktigt att miljön är god där barn vistas.

Innan en förskola eller skola startas ska en anmälan lämnas till kommunen.

Verksamheten ska bedriva egenkontroll i enlighet med egenkontrollförordningen. Miljöenheten kontrollerar att detta följs och kontrollerar även bland annat städningen.

Mer information om inomhusmiljö finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Sidan uppdaterad: 2021-12-03