Receptfria läkemedel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vissa receptfria läkemedel får säljas i andra butiker än apotek.

Miljöenheten kontrollerar att de som saluhåller läkemedlen följer de regler som finns. Om vi upptäcker allvarliga brister vid vår kontroll rapporterar vi dessa till Läkemedelsverket som vid behov kan vidta åtgärder.

Vad kontrolleras?

Vid kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel tittar vi bland annat att:

  • läkemedlen förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal
  • läkemedlen förvaras åtskilda från andra produkter.
  • försäljningsstället gör ålderskontroller om konsumenten misstänks vara under 18 år.
  • försäljningsstället försäkrar sig om att man inte säljer nikotinläkemedel till någon som man misstänker har för avsikt att langa läkemedlet till minderårig (gäller ej övriga receptfria läkemedel).
  • det genom skyltning tydligt framgår att produkterna är läkemedel, att 18-årsgräns gäller samt att langningsförbud gäller för nikotinläkemedel.

Lagstiftning

Försäljningen av receptfria läkemedel är reglerad genom lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel. Reglerna är omfattande vilket beror på att läkemedel är potenta varor som vid felanvändning kan orsaka stor skada. Bara för att ett receptfritt läkemedel får sälja utanför apotek betyder det inte att det är ofarligt. Vilka receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek bestäms av Läkemedelsverket.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.

Sidan uppdaterad: 2019-06-03