Användande av offentlig plats

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Publikhav vid konsert med Sean Banan vid gratisfestivalen Putte i parken i Leksand sommaren 2016.

Våra gator, gångbanor, torg och parker är i huvudsak offentlig plats, det vill säga platser som tillhör alla. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för måste du ha tillstånd från polisen.

Polismyndigheten ger tillstånd

Vid nyttjande av offentlig plats ska en polisansökan skrivas och skickas in. Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift för tillståndsansökningar. Inga ansökningar behandlas innan ansökningsavgiften är betald.

Till ansökan bör normalt alltid en kartskiss bifogas som visar vilken yta/område som behöver tas i anspråk samt om vägar eller parkeringar behöver stängas för fordonstrafik.

Polisen kan ge tillstånd för:

 • Allmän sammankomst
 • Offentlig tillställning
 • Användande av offentlig plats

Exempel på aktiviteter som kräver tillstånd för att använda offentlig plats:

 • Uteservering
 • Gatupratare
 • Valborgsmässoeldar
 • Sport- och fritidsevenemang, tävlingar och uppvisningar
 • Fester, som midsommarfirande
 • Marknader, mässor och utställningar
 • Försäljning; exempelvis glasskiosker, foodtrucks och julgranar
 • Valstugor
 • Cirkus
 • Upplag och uppställning av bodar, byggställningar och containrar
 • Affischering
 • Musik, DJ, allsång och konserter
 • Fyrverkerier och användande av laserpekare
 • Penninginsamling
 • Demonstrationer och andra samlingar

Påverkan på trafiken

Om trafiken kommer att påverkas av arrangemanget (till exempel vägavstängning eller andra begränsningar) behövs även en trafikanordningsplan, TA-plan, som visar hur detta ska lösas med vägmärken, avstängningsgrindar, vägbulor med mera. Det är bra om TA-planen ingår redan i ansökan om polistillstånd, men den kan även skickas direkt till kommunens trafikenhet i ett senare skede, dock i god tid innan arrangemanget.

Vägskyltar, vägbulor och staket med mera som är nödvändiga får sökande hyra av företag som tillhandahåller sådant material då kommunen normalt inte kan tillhandahålla detta. Vid uppsättning av trafikskyltning krävs det utbildad personal som har erforderlig kompetens för att få utföra denna typ av arbete. Leksandsbostäders gata/parkavdelning kan normalt bistå med personal för detta. Faktisk arbetstid och andra eventuella kostnader som uppstått i samband med nyttjande av offentlig plats debiteras er som arrangör i efterhand.

Avgifter

Leksands kommun tar ut markhyra vid upplåtelse av offentlig plats. Kommunen har enligt lag (1957:259) rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig platsmark, om platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till användningen.

Inget tillstånd - risk för vitesföreläggande

Regler för hur man får använda den offentliga platsen styrs utifrån ordningslag och lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun.

Den som använder offentlig plats utan tillstånd från polismyndigheten kan dömas för brott mot ordningslagen eller få ett vitesföreläggande. Vid vissa upplåtelser krävs det dessutom andra tillstånd som:

 • Bygglov innan ansökan för markupplåtelse skrivs.
 • Registrering vid försäljning av livsmedel.

Sidan uppdaterad: 2019-05-15