Gatupratare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gatupratare (trottoarpratare) är en benämning på reklamskyltar som placeras på gatan. För att få sätta upp gatupratare på offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten.

Det krävs polistillstånd för att få placera ut gatupratare på offentlig plats. Felaktigt utformade eller utplacerade gatupratare kan bidra till att framkomligheten för fotgängare försämras och de kan även göra så att synskadade personer utsätts för onödiga risker.

Till polisansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Plan som tydligt visar var gatuprataren ska placeras.
  • Bild på gatuprataren.

Generella regler för gatupratare

  • Gatupratare är tillåtet året runt.
  • Varje butik/verksamhet får ha högst en gatupratare.
  • Gatupratare ska tas in vid stängningsdags.
  • Under mörker ska den vara tillräckligt belyst.

Gatupratare av modell city sign

Gatupratare med rund sockel av modell City sign.

Utseende

Den typ av gatupratare som har en rund sockel anses idag vara det enda godkända skyltställ i svensk stadsmiljö gentemot synskadade. För att få en mer tillgänglig och strukturerad stadsmiljö kommer endast gatupratare av denna modell att tillåtas i centrala Leksand.

Gatupratare ska vara svarta och av typen City Sign eller motsvarande (gatupratare med annat utförande och färg än typ City Signs ska godkännas av kommunen).

Ur tillgänglighetssynpunkt ska gatupratare vara försedda med sarg nertill som går att känna med känselkäpp för synskadade.

Roterande, vippande, vinddrivna gatupratare får inte användas.

Själva reklamytan bör inte vara större än cirka 50 X 70 cm.

Placering av gatupratare

  • Den ska placeras i direkt anslutning till egen butik/verksamhet.
  • Gatupratare får inte placeras så att de utgör en olycksrisk, trafikfara eller hindrar drift och underhåll av gator och vägar.
  • Gatupratare får inte hindra tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade.
  • Det ska finnas minst 1,5 meter kvar av trottoaren att passera på.

Polistillstånd krävs inte när gatuprataren ska placeras innanför uteserveringens gränser.

Leksands kommun kan göra undantag från generella regler och utplacering av gatupratare om särskilda skäl finns.

Sidan uppdaterad: 2019-05-15