Uteservering

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Dagen före midsommarafton i Leksands centrum - och det känns en förväntan i luften...

Du behöver ansöka om tillstånd från polisen för att använda offentlig plats, till exempel en gata eller trottoar, som uteservering.

I Leksand är säsongen för uteserveringar mellan den 1 maj och den 30 september. Övriga tider krävs ett särskilt avtal.  Tillstånd om uteservering ges ett år i taget. 

Till ansökan ska du bifoga planritning som visar yttermått och placering av uteserveringen samt fritt passagemått för gångtrafiken utanför servering. Skicka även med en ritning eller skiss som visar utseendet på räcket/avgränsningen.

Avgifter

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift.

Leksands kommun tar ut markhyra vid upplåtelse av offentlig plats.

Att tänka på:

  • Uteserveringen ska kunna nås av alla, inklusive personer med rullstol, rollator eller av personer med nedsatt syn.
  • Fastighetsägare och sakägare, till exempel grannar, ska vara informerade och införstådda med ansökan.
  • Serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker på uteserveringen söks hos alkoholhandläggaren på miljöavdelningen.
  • Ansökan gäller från det du börjar bygga tills uteserveringen är nermonterad igen.

Sidan uppdaterad: 2019-07-30