Transportdispens

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ansökan om dispens avser

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Här hittar du information om när du behöver söka transportdispens för att få köra med tung, bred och/eller lång last.

Vikt-, bredd- och längdbestämmelser

Vikt-, bredd- och längdbestämmelser enligt trafikförordningen gäller på vägar som inte är enskilda, det vill säga alla gator i tätorter och allmänna vägar. Begränsningarna är både till för trafiksäkerheten och för att skydda vägen för skador och slitage från felaktig belastning.

På övriga vägar, främst enskilda vägar på landsbygden, finns inga formella vikt-, bredd- eller längdbestämmelser. I stället avgör vägens ägare om det ska finnas några begränsningar i vikt eller dimensioner på de fordon som framförs på vägen.

Transport inom en kommun

Om transporten enbart berör en kommun ska ansökan skickas till den kommunen.

Transport som berör flera kommuner

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket.

Läs mer om transportdispens på Trafikverkets hemsida.

Sidan uppdaterad: 2020-03-06