Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Avfall och återvinning

Här hittar du information om hur du hanterar ditt avfall. Du kan också söka information direkt hos kommunens VA- och avfallsbolag Dala Vatten och Avfall AB.