Källsortering och återvinning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Genom att sortera och återvinna avfallet minskas miljöpåverkan och våra naturresurser utnyttjas effektivare. Här kan du läsa hur du kan sortera ditt avfall.

I Leksands kommun samlas hushållsavfallet in i två fraktioner, brännbart och komposterbart. Har du en grön soptunna kan du även få tidningar hämtade vid fastigheten.

Från och med 1 januari 2021 kommer det inte längre vara tillåtet att använda bioplastpåsar för insamling av matavfall i Leksands kommun. Det innebär att även livsmedelsverksamheter måste börja använda godkända papperspåsar eller papperssäckar. 

Anledningen är att matavfallet numera rötas istället för komposteras. Eftersom rötningsprocessen är snabbare hinner inte bioplasten brytas ner, utan fastnar i maskinerna och riskerar även att hamna på åkermarken.

Läs mer på Dala Vatten och Avfalls hemsida.

Därutöver kan sorterat avfall lämnas på återvinningscentralen i Limhagens industriområde i Leksand och på någon av återvinningsstationerna. Hjälp med hur du ska sortera olika typer av avfall får du i Dala avfalls sorteringsguide.

Sorteringsguide Dala avfall

Principen för avfallshanteringen är att i första hand minimera den mängd avfall som uppkommer, därefter återanvända, återvinna, energiåtervinna och i sista hand deponera avfallet.

Återvinningscentralen

Återvinningscentralen i Leksand ligger i Limhagens industriområde. Här kan du lämna de flesta typer av avfall.

Öppettider och hur du hittar hit

Information om några olika typer av avfall

Om du själv vill ta hand om ditt komposterbara hushållsavfall ska du anmäla detta till Dala Vatten och Avfall. Genom att kompostera matavfallet får du egen kompostjord och dessutom lägre sophämtningsavgift.

Några tips för att komposteringen ska fungera:

 • Tänk på att skaffa kompostbehållare med tillräcklig volym. Det kan vara lämpligt att ha två behållare som man växlar mellan.
 • Ska du kompostera året runt behövs en varmkompost (isolerad). 
 • Se till att tillföra olika material till komposten så fungerar processen bättre.
 • Tillför strömaterial, till exempel torv, om komposten blir för blöt.

Det är inte tillåtet att gräva ned ej färdigkomposterat avfall. 

Förpackningar och tidningar lämnas på någon av återvinningsstationerna som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer finns vid

 • Leksand, Limhagen ÅVC
 • Leksand, Limsjöänget, bredvid Bilkompaniet.
 • Leksand, Moskogen
 • Leksand, Norsbro mittemot Allmogesnickerier
 • Insjön, vid Clas Ohlson centrallager
 • Insjön, Ica Nära
 • Siljansnäs, Fornby intill avloppsreningsverket
 • Siljansnäs, Hallevi IP
 • Tällberg, Gamla soptippen, nedanför skolan.
 • Djura, Grådavägen

På FTI's hemsida finns det en karta över placeringen, möjlighet att se när stationen städas, samt möjlighet att anmäla om någon behållare är full eller om det är skräpigt kring återvinningsstationen. Vid stationerna finns det dessutom kontaktuppgifter om du har frågor eller synpunkter.

Hämtning av tidningar

Har du en grön soptunna kan du få tidningar hämtade vid din fastighet av Dala vatten och avfall AB. Bor du i hyresfastighet kan det hända att det finns kärl för sortering i soprummet. Se till att sortera rätt så att återvinningen inte försvåras. Läs på förpackningen hur den ska sorteras.

Producenterna har ansvaret

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar vilket innebär att producenterna har ansvaret för att återvinning sker.

Små batterier kan lämnas på återvinningscentralen eller i de batteriholkar som finns vid återvinningsstationerna samt på följande platser

 • parkeringen vid Coop i Leksand
 • vid Hemköp i Leksand
 • vid Ica Mårtas i Leksand
 • vid kiosken i Siljansnäs
 • vid Tempo i Tällberg 
 • vid Clas Ohlson i Insjön

Batterier kan även lämnas in i butiker som tar emot elavfall.

I första hand ska det som du inte längre behöver själv återanvändas. 

Kommunens verksamhet Ta till vara upphörde 2018, men du kan lämna saker till de andra second hand-butikerna som finns i kommunen, till exempel PMU och Röda korset.

Sidan uppdaterad: 2020-04-29