Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Offentliga lokaler

Det ställs olika krav på standarden i offentliga lokaler. Kraven gäller tillgänglighet och inomhusmiljö. Du kan behöva göra en anmälan till kommunen innan verksamheten startas. Det finns bidrag att söka för allmänna samlingslokaler.