Avgifter och taxor 2019

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar onsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Besökstid:

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.

Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.

Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

 

Nedanstående är cirkapriser för avgifter i bygglovsärenden. Kontakta oss för mer information.

Utöver nedanstående kan avgifter för exempelvis markägarförteckning tillkomma om ärendet måste skickas ut till grannar. 

Kostnadsexempel:

Förhandsbesked: 6 700:-
Nybyggnad av bostadshus/fritidshus 100-199 kvm: 16 800:-
Tillbyggnad av bostadshus/fritidshus 16-49 kvm: 6 300:-
Uppförande av garage (komplementbyggnader) 50 kvm:  3300:-
Skärmtak 15-30 kvm: 2 800:-
Installation av eldstad: 1 400:-
Strandskyddsdispens i bygglovsärende/förhandsbesked: 2 400:-
Bygglov för skylt: 2 200:-
Anmälan Attefallshus enkelt: 2 300:-
Anmälan Attefallshus komplicerat: 3 100:-

För andra bygglovsåtgärder, kontakta oss för mer information.

Sidan uppdaterad: 2020-01-13