Avgifter och taxor 2020

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.

Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.

Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

 

Nedanstående är cirkapriser för avgifter i anmälnings- och bygglovsärenden. Kontakta oss för mer information.

Utöver nedanstående kan avgifter för remisser, strandskyddsdipenser etc. tillkomma. 

Kostnadsexempel:

Förhandsbesked för en tomt: 10 000:-
Nybyggnad av bostadshus 100-199 kvm: 17 800:-
Tillbyggnad av bostadshus/fritidshus 16-49 kvm: 6 300:-
Uppförande av garage (komplementbyggnader) upp till 49 kvm:  3700:-
Installation av eldstad: 1 450:-
Anmälan Attefallshus exempelvis förråd, gäststuga etc. max 25kvm: 2 300:-
Anmälan Attefallshus komplicerat ex. byggnad med våtrum eller komplementbostadshus 30kvm: 3 200:-

För andra åtgärder, kontakta oss för mer information.

Sidan uppdaterad: 2020-01-29