Kaminer och eldstäder

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.

Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.

Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

 

Anmälan eldstad

Lista med kryssrutor eller alternativknappar

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Om man vill installera eller väsentligt ändra en eldstad, braskamin och/eller rökkanal ska en anmälan lämnas till byggenheten.

Använd formuläret för anmälan av eldstad eller blanketten "Ansökan Anmälan bygglov" när du gör en anmälan för åtgärden.

Till anmälan bifogas:

  • Plan- och fasadritning med inritad placering av kaminen samt skorstenens höjd. 
  • CE-märkning (tillhandahålls av leverantören)

Sotarmästaren godkänner 

Innan kaminen installeras bör sotarmästaren kontaktas för ett godkännande av placering och utförande. Det är viktigt att monteringen sker enligt de installationsanvisningar som tillhandahålls av leverantören. På taket ska det finnas takstegar och glidskydd. 

När installationen är klar görs en besiktning av sotarmästaren som godkänner installationen och utfärdar ett protokoll. Protokollet skickas till byggenheten med begäran om slutbesked.

Sidan uppdaterad: 2020-09-07