Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Riva och rivningslov

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Besökstid:

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.

Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.

Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

 

Hesseborns i centrala Leksand rivs för att ge plats åt nya bostäder

Har du planer på att riva en del av eller hel byggnad? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivningslov.

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Rivningslov kan behövas om:

Du river en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område eller när områdesbestämmelserna kräver det.

Rivningslov behövs inte:

När du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

En rivningsplan ska inlämnas som beskriver hur du ska omhänderta rivningsmaterialet.

Sidan uppdaterad: 2019-04-10