Brandskydd, sotning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att undvika risken för bränder är det viktigt att sotning genomförs regelbundet. Oavsett vem som sotar är det viktigt att sotningsintervallerna följs. Kommunen bestämmer vilka intervaller och taxor som gäller.

Med rätt utbildning har du möjlighet att sota din egen fastighet. Det vanligaste är dock att låta sotaren göra jobbet. I Leksands kommun är det Bramstedts skorstensfejeri som utför sotningen. På företagets hemsida finns information om taxor och frister för sotning och brandskyddskontroll.

Bramstedts skorstensfejeri

Brandkårens övergripande ansvar

Brandkåren har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Fastighetsägaren har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Du kan läsa mer om sotning och brandskydd på brandkårens hemsida.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24