Altaner och skärmtak

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.

Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.

Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

 

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov om du håller dig till vissa mått.

Bygga en altan

En altan kräver bygglov om den byggs så att altangolvet placeras högre än 1,8 meter från markens medelnivå, att det blir ett rum under ex. som ett förråd, en källare eller ett garage. En altan eller en balkong ovanpå en byggnad eller ett takfall behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov för din altan om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. 

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Fastighetens alla skärmtaks sammanlagda yta får dock inte vara större än 15,0 kvadratmeter i så fall krävs bygglov eller anmälan.

Avstånd till grannar

Om dina grannar godkänner att du bygger, en annars bygglovsbefriad, altan eller skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Om din granne inte ger sitt godkännande måste du söka bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Mot gata, väg eller allmän plats krävs dock alltid bygglov om altanen eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Sidan uppdaterad: 2022-09-22