Bidrag till allmänna samlingslokaler

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ansökan om bidrag till allmänna samlingslokaler

Bidragsvillkor:

I förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler framgår att nedanstående
bl. a. måste uppfyllas för att kunna erhålla bidrag:

 1. Det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten
 2. Lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard
 3. Lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam på orten och att detta sker opartiskt i skälig omfattning och på skäliga villkor
 4. Lokalen har eller förväntas få en allsidig användning och att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen

Ansökan om bidrag som ska avse påföljande år ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 december varje år.

Bifogas till ansökan

En kopia på av Boverket beviljad ansökan om statligt bidrag skall bifogas, här kan ni även ladda upp andra handlingar ni vill ha med i ansökan.

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

 • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
 • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
 • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
 • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands kommun behöver använda dina personuppgifter för att kunna behandla er ärende. Uppgifterna används endast för myndighetsutövning kring din bidragsansökan (dataskyddsförordningen 6.1e och 6.1a). Era personuppgifter kommer att bevaras. Dina uppgifter kommer att inte att delas med andra organisationer förutom när det krävs enligt förordning eller lag. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Det finns möjlighet att söka bidrag till allmänna samlingslokaler för exempelvis om-, till- och nybyggnad av bystugor.

För att få bidrag krävs det bland annat att:

 • det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten,
 • lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,
 • lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor,
 • lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, och att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Kommunen står för en tredjedel

Om stöd beviljas står kommunen för 30 procent av bidraget. Det framgår av förordning om stöd till allmänna samlingslokaler SFS 1996:1593.

Ansök om bidrag

Leksands kommun kan dela ut 120 000 kr i bidrag per år. För att få bidrag är det viktigt att söka i god tid då det kan finnas flera utbetalningar som ska ske.

En förutsättning för att få bidrag är att ansökan har beviljats av Boverket. Läs mer på Boverkets hemsida.

Sök på webben eller med blankett

Blanketten som ska användas hittar du under Relaterade länkar.

Du kan också ansöka direkt här på webben via vårt webbformulär som du hittar överst på den här sidan.

Sidan uppdaterad: 2023-01-30