Häck, staket och plank

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.

Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.

Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

 

Dalagård i sommargrönska

Planerar du att bygga ett staket eller plank? Ibland kan det behövas bygglov. Kontakta oss gärna för mer information.

Häck

En häck är normalt inte anmälnings- eller bygglovspliktig men ska planteras på den egna tomten och skötas så att den inte är trafikfarlig. I vissa detaljplaner finns det reglerat hur och om en häck får planterats. En häck får placeras i tomtgräns med grannes medgivande. 

Här kan du läsa mer om häckar och buskage. 

Staket och plank

Då staket/plank uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för uppförande av staket och plank om höjden på något ställe överstiger 1,1 meter. Staket och plank får ha en högsta höjd av 0,8 meter på en sträcka av 10 meter från gatuhörn samt på en sträcka av 2,5 meter vid utfart från fastighet.

Mur

Då mur uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för murar, fristående eller så kallade stödmurar, vars höjd på något ställe överstiger 0,5 meter. Med murar menas konstruktioner som är uppbyggda med prefabricerade element, murstenar och natursten och dylikt samt platsgjutna konstruktioner. 

 

Sidan uppdaterad: 2022-02-03