Riva, rivningslov

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Byggenheten har telefontid klockan 10.00-12.00 vardagar. Är vi upptagna, kan du lämna ett meddelande via vår kundtjänst så hör en handläggare av sig.

 

Vill du besöka oss ber vi dig att boka en tid i förväg.

 

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila handlingarna till vår kundtjänst. 

Hesseborns i centrala Leksand rivs för att ge plats åt nya bostäder

Har du planer på att riva en del av eller hel byggnad? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivningslov.

Rivningslov kan behövas om:

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Du river en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område eller när områdesbestämmelserna kräver det.

Rivningslov behövs inte:

När du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigtoch du behöver invänta startbesked innan när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

En rivningsplan ska inlämnas som beskriver hur du ska omhänderta rivningsmaterialet.

Sidan uppdaterad: 2020-03-05