Solenergianläggning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Man som installerar solceller på ett tak.
Montering av solpaneler

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Något som blir mer och mer populärt och som också värnar om vår miljö. Det kan krävas bygglov för att montera solenergianläggningar inom vissa områden.

Ibland krävs bygglov för solenergianläggningar, det behöver inte betyda att att du inte får montera dem

För att avgöra om en montering av en solenergianläggning kräver bygglov måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Aspekter som vägs in i bedömningen är exempelvis anläggningens storlek, kulör, placering och lutning. Vi tittar också på om åtgärden strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser eller om den placeras på byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt eller är belägen inom riksintresse för kulturmiljö. Bara för att det krävs bygglov betyder det inte automatiskt att du inte kommer att kunna sätta upp anläggningen utan att kommunen behöver göra en prövning för att hitta bästa lösningen. I vissa fall kommer det dock inte att gå att bevilja bygglov. Det skulle till exempel kunna vara om det inte går att få till en lösning som inte påverkar en skyddad kulturmiljö. Ställ alltid frågan till kommunen för att vara på den säkra sidan när du börjar planera för en solenergianläggning. 


Ställ din fråga 

Ställ din fråga till Byggenheten via kommunens Kundtjänst per mail kundtjanst@leksand.se . Beskriv ditt ärende, bifoga en bild som illustrerar hur du skulle vilja placera solcellerna tillsammans med en karta över fastigheten där du marker vilken eller vilka byggnader som du vill placera solcellerna på samt din fastighetsbeteckning.  
Du kan också nå Byggenheten via telefon vardagar mellan 10,00-12,00 på 0247-800 00. 

Läs mer i rekommendationerna 

I dokumenten du finner nedanför denna text finns råd och rekommendationer kring solenergianläggningar. 
Råd och rekommendationer om solenergianläggningar 

Sidan uppdaterad: 2023-05-15