Grannars möjlighet att påverka

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Byggenheten har telefontid klockan 10.00-12.00 vardagar. Är vi upptagna, kan du lämna ett meddelande via vår kundtjänst så hör en handläggare av sig.

 

Vill du besöka oss ber vi dig att boka en tid i förväg.

 

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila handlingarna till vår kundtjänst. 

Om ett planerat bygge följer gällande detaljplan, finns det inget krav på att grannar ska få lämna synpunkter. Informera gärna dina grannar ändå, vad du än tänkt dig att göra.

I vissa fall är kommunen skyldig att höra grannar och andra berörda innan kommunen fattar beslut om en bygglovsansökan eller ett förhandsbesked. Kommunen skickar information till berörda grannar som ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Detta är lagstyrt i plan- och bygglagen. Efter att beslutet är taget meddelar kommunen detta och alla sakägare har då möjlighet att, inom en viss tid, överklaga beslutet. Om ingen överklagar vinner beslutet Laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas och åtgärden får påbörjas.

Sidan uppdaterad: 2023-01-30