Kart- och mätningstjänster

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rikard Forsberg, mätingenjör på plan- och kartavdelningen
Välj ett av följande alternativ

Beställning utsättning byggnad

Börja med att fylla i dina uppgifter. Kryssa sedan i vilken typ av utsättning du beställer. Det går att kryssa i mer än ett alternativ. Personal från kart- och mätverksamheten kontaktar er via telefon för att meddela utförandedatum. Normalt kan utsättning utföras inom fem arbetsdagar från att beställningen mottagits.
Grovutsättning respektive finutsättning upp till åtta linjer kostar 5250 kr. 315 kr tillkommer per extra linje.
Vid beställning av både grovutsättning och finutsättning kostar utsättningarna tillsammans 8400 kr.
Alla priser är exklusive moms.

Beställning gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att befintliga gränser utreds och visas ut på plats.

Börja med att fylla i dina uppgifter. Personal från kart- och mätverksamheten kontaktar er via telefon för att meddela utförandedatum. Normalt kan gränsutvisning utföras sju arbetsdagar efter mottagen beställning.

För gränsutvisning debiteras tid med 975 kr per timme exklusive moms. Gränsutvisning debiteras alltid med minst två timmar.

Beställning nybyggnadskarta

Beställningen är bindande. Kostnaden för en nybyggnadskarta år 2023 är 7875 kr. Extra tidsdebitering tillkommer för fastigheter med en areal större än 15 hektar. Kartan levereras i PDF- och DWG-format.

Normal leveranstid är 20 arbetsdagar.

Nedan följer ett formulär för beställning av nybyggnadskarta. Innan du fyller i formuläret ska du ta kontakta med Byggenheten för att få svar på om nybyggnadskarta krävs i ditt ärende.

Beställning av särskilda kart- och mätningstjänster

Nedan följer ett formulär för beställning av kart- och mätningstjänster efter särskilda önskemål. För beställning av nybyggnadskarta, utsättning av byggnader och gränsutvisning finns specifika beställningsformulär.

Börja med att beskriva ditt ärende i korthet. När beställningen har behandlats kommer du att bli kontaktad av personal från kart- och mätverksamheten för att gå igenom ärendet i detalj.

Beställare

Är faktureringsadress samma som beställarens adress?

Faktureringsuppgifter

Typ av utsättning
Välj den eller de typer av byggnad som avses:

Nybyggnadskartans omfattning

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Här hittar du information och beställningsformulär för de kart- och mätningstjänster som erbjuds av kommunens kart- och mätverksamhet.

Våra mätningstjänster

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats.

Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk.

Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov. Därför behöver byggnader sättas ut. Det sker vanligen i två steg, grovutsättning och finutsättning.

Grovutsättning görs innan schaktning och innebär att träkäppar sätts ut på marken för att visa byggnadens utbredning.

Vid en finutsättning markeras byggnadens läge och form noggrant för att säkerställa att bygglovet följs. Det görs innan ramen till grunden sätts upp.

Är du osäker på var din tomtgräns går? Vi utför gränsutvisningar när gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta.

Vid gränsutvisningar markerar vi befintlig gräns där det finns eller har funnits en gränsmarkering. Det är inte alltid gränsernas uppkomst är tydligt dokumenterad. I sådana fall är det inte säkert att vi kan göra en gränsutvisning.

Kommunen sätter inte ut nya gränsmarkeringar och vi bestämmer inte nya gränser. För sådana åtgärder kontaktas Lantmäteriet.

Nybyggnadskarta är en produkt som upprättas specifikt för ditt bygglovsärende. Genom mätning på plats och sammanställning av viktiga uppgifter skapas ett rättssäkert kartunderlag för din bygglovsansökan.

En nybyggnadskarta behöver du bland annat om fastigheten är obebyggd. Innan du beställer nybyggnadskartan ska du ta kontakt med Byggenheten för att stämma av ifall en nybyggnadskarta behövs i just ditt ärende.

Byggenheten når du vardagar mellan 10,00-12,00 via kommunens kundtjänst på telefon 0247-800 00.

Vi utför särskilda kart- och mätningstjänster efter dina önskemål. Detta innefattar alla tjänster som inte faller inom tjänsterna nybyggnadskarta, utsättning av byggnader och gränsutvisning.

Sidan uppdaterad: 2022-04-26