Offentliga lokaler

Det ställs olika krav på standarden i offentliga lokaler. Kraven gäller tillgänglighet och inomhusmiljö. Du kan behöva göra en anmälan till kommunen innan verksamheten startas. Det finns bidrag att söka för allmänna samlingslokaler.