Offentliga lokaler

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Paradparken utanför sporthallen

Det ställs olika krav på standarden i offentliga lokaler. Kraven gäller tillgänglighet och inomhusmiljö. Fastighetsägaren är skyldig att bedriva egenkontroll så att kraven uppfylls.

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Tillgänglighet

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Inomhusmiljö

En lokal som är tillgänglig för allmänheten måste ha en bra inomhusmiljö. Det är också viktigt att följa de regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras vid tillsynsbesök från tillsynsavdelningen.

Vid besöket görs stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som gäller ska det åtgärdas.

Egenkontroll

Alla som driver en verksamhet ska sköta fastigheten så att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Detta kallas egenkontroll och är bestämt i miljöbalken. Fastighetsägaren ska till exempel ha rutiner för hur lokalen rengörs och hur man tar hand om avfall.

Sidan uppdaterad: 2018-11-01