Centrumutvecklingen etapp 5

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Torget

I centrumutvecklingens femte etapp är det dags att förnya Torget i centrala Leksand och en del av Leksandsvägen.

Syftet är att skapa ett levande och flexibelt torg samt en stadsmässig och säker gatumiljö. Arbetet startade i augusti 2018 och beräknas vara klart sommaren 2019.

Torget

Det nya Torget utformas för att skapa en flexibel och levande plats under alla årstider. Dagens parkeringsplats blir som ett torg med möjlighet att parkera på. Men nya Torget kan även användas till så mycket mer.

Torgets centrala del utgörs av ett storskaligt markmönster av betong och granit. Torget förses med teknikbrunnar och eluttag för såväl torghandel som för större arrangemang. Torgets utformning kan enkelt förändras. Flexibiliteten innebär att Torget kan användas som parkering i fyra olika nivåer: från parkering på hela torget, på 2/3 av torget, på 1/3 av torget, till att bli ett helt bilfritt torg. Angöring till parkeringen på torget sker från Sparbanksgatan.

Torgytan avgränsas mot väster och öster av planteringar med träd, perenner och sittmöbler. Torgets norra del, i anslutning till torgkiosken förses med långbord och öppna ytor för spontana aktiviteter. Belysningen har inspirerats av äldre tiders dansbanor. På platsen finns ett lekfullt konstverk.

Den södra delen av Torget avgränsas av träd, sittplatser och belysning. Här skapas en rofull karaktär av en gränd. I Torgets sydöstra hörn placeras en fontänsten som återanvänds från Skulpturparken vid arenan. Stenen kompletteras med två små djurskulpturer i brons.

Leksandsvägen

Ombyggnationen av Leksandsvägen fortsätter och förvandlingen från genomfartsled till en gata genomförs nu mellan Bygatan och Faluvägen. Gatan blir dubbelriktad med ett körfält i vardera riktningen.

Gatan förses med en breddad trottoar på den östra sidan samt tillgänglighetsanpassade entréer med trappa och ramp in till fastigheter. Tillkommande längsgående parkeringsplatser finns utmed gatans östra sida. På gatans västra sida, i anslutning till Torget, anläggs ett gång- och cykelstråk. Träd planteras utmed gatans västra sida.

Korsningen Leksandsvägen - Bygatan

Korsningen mellan Leksandsvägen och Bygatan byggs om och knyts samman med redan tidigare ombyggda delen av Bygatan. Korsningen kompletteras med en liten rondell för att underlätta flödet i trafiken.

Sidan uppdaterad: 2019-03-28