Nytt äldreboende i Tibble

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun bygger ett nytt äldreboende i Tibble. Huset kommer att bestå av en tillbyggnation och en ombyggd del i det befintliga boendet.

2020-12-15

Pågående byggprocess – här är vi nu

Processledare för byggnationen av äldreboendet i Tibble Nina Lehtonen sammanfattar den pågående byggprocessen och var projektet befinner sig nu då första byggåret närmar sig sitt slut.

Vad har hänt sedan byggstarten, hur fortlöper processen och var står vi idag?

Byggnationen av vårt nya särskilda boende* för äldre pågår för fullt. Sedan det historiska första spadtaget i maj, har stommen med ytterväggar och tak avseende tillbyggnaden kommit på plats. I slutet av november skulle det enligt gamla traditioner ha varit dags att fira taklaget med en taklagsfest, men som för så mycket annat i samhället idag, satte coronapandemin stopp även för det.

Vi är glada att hela byggprocessen så här långt ändå har löpt bra, utan några större incidenter eller avbrott. Byggentreprenören vidtog i ett tidigt skede flera åtgärder med anledning av coronapandemin, allt för att undvika smittspridning och att hindra försening av produktionen. Restriktioner i arbetsbodarna och besöksförbud för utomstående, är några av de införda åtgärderna. Ett annat orosmoment som dök upp i november var Byggnadsarbetarförbundets varsel om strejk, men som lyckligtvis avblåstes snabbt efter att parterna åter var eniga.

* Socialstyrelsens termbank definieras särskilt boende för äldre som: ”Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd.” Är synonymt med äldreboende.

Visualisering av det nya äldreboendet. Alla balkonger är inglasade för att möjliggöra ”balkonghäng” året om. Det mittre partiet består av två större samlingssalar med utgång till rymliga balkonger, som på bottenvåningen leder vidare till en uteplats. Bild Agnas Ark

 

Bygget sett från Tibble Sågmyravägen en gråmulen dag i december.

 

Bygget och entrésidan sett norr ifrån.

 

Markentreprenören har gjort sitt för säsongen, och fortsätter i vår med att färdigställa alla markytor som kan göras i ordning innan ombyggnationen av det befintliga huset startar.

Byggprocessen har som sagt rullat på enligt tidplan, och fortsätter det så, är nybyggnationen klar om ett år och då kan Limsjögården och gamla Tibble fira nästa jul i vårt nya boende. Alla tillfällen som vi har missat att fira under pandemitiden får vi ta igen då vi åter kan umgås tillsammans i glatt sällskap.

Miljö, trender och behov

Hur kan vi möta framtida behov, utveckling och kommande trender? Vilken miljö är viktig i just detta boende? Hur kan vi förmedla en känsla av ”hemtrevlig bostad” och vad betyder det för var och en?

Frågorna är många och av olika komplexitet. Att bygga ett boende utifrån riktlinjer och krav är en sak, men att skapa en miljö med rum och funktioner som passar oss alla är inte lika lätt. Hur ska man hitta den gyllene medelvägen? Vår utformning av vård- och arbetsmiljön har sin grund i referensgruppens och kommunens pensionärsråds synpunkter och förslag om faktorer som är betydande för boende, närstående och personal. Referensgruppen har gjort studiebesök till andra äldreboenden för att kunna jämföra vad som är bra/mindre bra, lokalernas storlek, trädgårdars utformning, ny teknik med mera.

För att säkerställa myndighetskrav och lokalmässiga behov, har vi bland annat träffat Vårdhygien Region Dalarna, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kommunens professioner avseende livsmedel, kost, städ och rehabilitering.

Livsstilen har betydelse

Men det som framförallt har varit vägledande, är livsstilen hos dagens äldre. Livsstilen har förändrats vilket i sin tur påverkar utformningen av aktivitetsytor och platser för social samvaro. Samtidigt visar befolkningsutvecklingen att de äldre blir äldre, bor längre hemma och därmed även har ett ökat vård- och omsorgsbehov då de flyttar till ett äldreboende. Dessa faktorer har tagits i beaktande för att effektivt möta de olika behoven samt att skapa en vårdmiljö inom- och utomhus som är behovsanpassad för personer med demenssjukdom.

Förutom kriterier som hög tillgänglighet, trygghetsskapande teknik och möjlighet till gemenskap, är det minst lika viktigt att skapa en ”bostad” med neutral miljö som passar alla och som är lätt att orientera sig i. Vi vill erbjuda en miljö som är lätt att associera med tidigare bostad och som bjuder in till spontana möten med närstående och medboende.

Vårt färgval invändigt, med grönt i olika nyanser, grundar sig dels i forskning om färgers betydelse men också för att vi har en vacker utemiljö som även ska speglas inomhus. Naturens hälsofrämjande effekter och dess inverkan på välbefinnandet, har stor betydelse i planeringen av varierande utemiljöer samt inomhusmiljöer med nära kontakt till naturen. Grönt är en av de mest älskade färgerna hos befolkningen, den är en vilsam och lugnande samt en av de färgerna ögat uppfattar bäst. Arbetet med val av inredning startar i vår. 

Visualisering av ett vardagsrum i en av de åtta små enheterna om nio boende.

 

Sidan uppdaterad: 2021-02-03