Lummerhöjden

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Anmäl dig till områdets nyhetsbrev

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands kommun planerar för ett av bygdens största bostadsprojekt genom tiderna. Det nya området ligger naturskönt strax norr om tätorten nära Siljan och på vägen mot Tällberg.

Detaljplaner som föreslås rymmer cirka 300 bostäder som ska uppföras i en etappvis utbyggnad. Redan idag finns förskola på plats och inom 2,5 km hittar du allt för en enkel vardag med skolor, idrottsanläggningar, pendlingsmöjligheter och Noret, vårt fina centrum. Invid området ligger sjön Siljan med badplatsen Orsandbaden, stugbyn och campingen Leksand Strand samt äventyrsparken Sommarland.

Nära fakta:

  • 2,5 km till resecentrum för pendling med tåg och regionala bussar
  • 2 km till Noret, Leksands centrum med kommersiell och offentlig service
  • 1,7 km till arenaområdet med idrottsanläggningar
  • 400 meter till sjön Siljan med badplatser och fina naturmiljöer

Leksand kommuns vision 2025

Det är många i Leksand som kommer att gå i pension framöver och det behövs fler invånare för att ersätta den arbetskraften men även för att stärka handelsunderlaget och behålla servicenivån. Det nya området bidrar på så sätt till kommunens vision och till den bostadsförsörjning som behövs för att nå tillväxtmålet om att vara 18 000 invånare 2025.

Leksand kommuns vision kan du läsa här

Ta del av kommunens pågående detaljplaner här

Vi jobbar för ett hållbart boende och område för framtiden!

Ett ambitiöst hållbarhetsprogram har varit utgångspunkten för att skapa en attraktiv boendemiljö för framtiden. Med drygt 200 nya bostäder i en blandad bebyggelse ska området kunna erbjuda olika bostadsbehov och vara attraktivt för människor i olika faser av livet – socialt hållbart helt enkelt!

Därför kommer det finnas bostäder i olika upplåtelseformer för att passa alla plånböcker. I planerna finns därför en blandning av bostadstyper, som småhus, radhus, kedjehus och även flerfamiljshus.

Bostäderna ska ha en arkitektur som anpassas till förutsättningarna på platsen. Större delen av området är beläget i västersluttning med kvällssol. Det är även nära till Siljan, en vacker strandpromenad, motionsspår och inte minst skogen, och dessa värden ska fortsatt få prägla området.

Med väl genomtänkt resurshållning, från områdets planering till de boendes avfallshantering, ska användningen av energi, material och vatten ske effektivt och med så liten negativ natur- och miljöpåverkan. Hantering av post och paket ska planeras på så sätt att trafik och transporter i området minimeras. Och med ett nät av upplysta gång- och cykelbanor samt busshållplats redan från första etappen, ska dessa konkurrera med bildanvändningen och stimulera till hållbart beteende.

En lagom utbyggnadstakt

Hållbarhetstanken genomsyrar även projektet ekonomiskt. Utbyggnadstakten av området ska samspela med hela den lokala bostadsmarknaden. En väl fungerande bostadsmarknad där priserna på bostäder balanseras mellan förväntningarna hos investerare, köpare och säljare.

Etapperna ska alltså bära sig själva ekonomiskt vilket exempelvis innebär att en ny etapp påbörjas först när merparten av tomterna för småhus är sålda. Varje etapp sker i synergi med utbyggnaden av infrastrukturen, varför etapperna också ligger separerade från varandra i planeringen för att inte orsaka störningar för de som etablerar sig tidigt i området. Allt för ett hållbart genomförande och en balanserad utbyggnadstakt!

Första etappens bostäder

Första etappen omfattas av ett 25-tal tomter för småhus i storleken 900 – 1200 m². Samtidigt kommer det att byggas ytterligare ett drygt 25-tal bostäder i form av par-, rad- eller kedjehus. Sist i utbyggnaden av etapp ett kommer fyra punkthus i flera våningar med generösa terrasser i sydvästligt läge att byggas.

Vår vision för området

Visionen med Lummerhöjden är att bygga framtidens hembygd för kommande generationer. Ett område till för alla, oavsett boendeform. Och ett område där det är möjligt att bo i hela livet. På Lummerhöjden ska vi kunna byta från lägenhet till villa, eller tvärtom, beroende på hur livet utvecklas. 

Med ett ansvar för kommande generationer behöver området utvecklas hållbart. Tidigt i processen har Leksands kommun bestämt att det nya bostadsområdet Lummerhöjden ska vara hållbart planerat för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram av tjänstemän inom sektorn för samhällsutveckling och berör våra miljömål samt en ekologisk, social och ekonomisk planering utifrån hållbarhet som begrepp.

Du hittar våra övergripande hållbarhetsmål och programmet för området längre ner på sidan.

Följ områdets utveckling, anmäl dig till nyhetsbrevet!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och se till att du får löpande uppdateringar om vad som händer i projektet, du hittar formuläret högst upp på den här sidan!

Sidan uppdaterad: 2021-05-05