Förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Illustrerad gräns för planområdet

Samhällsbyggnadsutskottet underrättar om granskning av förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27, Leksands kommun.

Samrådet pågår mellan den 5 april till och med den 6 maj 2022

 

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation inom befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Detaljplanen möjliggör handel med skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra del. 

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintressen och Natura 2000-området inte påverkas negativt. Byggnationen som delvis sker på en tidigare deponi ska inte medföra risker eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Planförslagets framtagande kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning har utförts.

Digital presentation

Under detta stycka kan du klicka på Storymapp, en sammanfattning. Där kan du läsa en sammanfattning för respektive utredning och förslaget. Alla utredningar tillhörande förslaget finns i sin helhet längre ned på denna sida. 

Aktuellt område 

Planområdet är beläget i ett område direkt öster om järnvägen norr och söder om Leksandsvägen. Leksands resecentrum finns cirka 200 meter sydväst om planområdet och torget i centrala Leksand ligger cirka 600 meter sydväst om planområdet.

Digital dialog hölls i samrådet

Den 9 februari 2022 mellan klockan 12,00–13,00 samt klockan 18,00–19.30 inbjöds allmänheten till en digital dialog om förslaget. Längst ned på denna sida kan du läsa de frågor som kom in under chattillfället samt svar. 
Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken Detaljplaneprocessen. 

Har ni synpunkter?

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 6 maj 2022. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen. 
Detaljplanen kan medföra påverkan för fler än de närmaste fastighetsägarna och den som anser sig berörd bör lämna sina synpunkter redan i samrådet.

Synpunkter skickas per mejl till planokart@leksand.se

Eller per post till:
Leksands kommun
Plan- och kartavdelningen
793 80 Leksand

Har du frågor om förslaget kontakta plan- och kartavdelningen via kommunens kundtjänst telefon 0247-800 00. För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter

Granskning.jpg

Pilen ovan illustrerar planprocessen

 

Sidan uppdaterad: 2022-05-13