Förslag till detaljplan Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl)

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Bilden visar planområdet

Samhällsbyggnadsutskottet underrättar om granskning av rubricerat ärende.

Samrådet pågår 5 april till och med den 28 april 2022. 

 

Vad är syftet? 

Syftet är att möjliggöra nybyggnad av parhus eller enbostadshus. Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningen genom att utformas på så sätt att den passar in med befintlig bebyggelse. Syftet med planen är även att tydliggöra gränsen mellan den del av marken som används som tomtmark och den del som används till jordbruk, samt att befintlig pumpstation ska säkerställas som teknisk anläggning.


Planområdet 

Planområdet är beläget cirka 1,5 km norr om Leksands-Noret. Området begränsas i söder av Sturbåtsvägen, i öster och väster gränsar planområdet till villa- och parhustomter och i norr gränsar området till jordbruksmark som används som beteshage. 

Inbjudan till samråd skickas till berörda myndigheter och fastighetsägare. Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som berörs.


Har ni synpunkter?

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 28 april 2022. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen. 
Detaljplanen kan medföra påverkan för fler än de närmaste fastighetsägarna och den som anser sig berörd bör lämna sina synpunkter redan i samrådet.

Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till
Leksands kommun
Plan- och kartavdelningen
793 80 Leksand

Har du frågor om förslaget kontakta Planavdelningen via kommunens kundtjänst 0247-800 00.
  
Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken Detaljplaneprocessen. 

Handlingarna finns längre ner på denna sida samt fysiskt i kommunhusets foajé.

Granskning.jpg

Sidan uppdaterad: 2022-04-04