Förslag till detaljplan för Hallen 67:1 m.fl

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunen planerar att ställa ut planförslaget på samråd 16 augusti-13 september 2022.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av friliggande bostäder på ett sätt som tar hänsyn till områdets värdefulla landskapsbild, siktlinjer samt natur- och kulturvärden. Planområdet är beläget i tätorten Siljansnäs, cirka 600 m öster om Siljansnäs kyrka och cirka 1 km norr om Alviken. Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked 2021-12-09 § 206 och beslutade att godkänna detaljplaneförslaget för samråd 2022-06-30 § 108.

Sidan uppdaterad: 2022-07-06