Förslag till detaljplan för Leksands Strand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Leksands strand

Planens syfte är att möjliggöra för fler campingplatser och servicebyggnader.

Området som idag finns angivet som idrott/badanläggning i gällande detaljplan avses ändras för att möjligöra för fler campingplatser och servicehus. Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2017-11-21 §188 positivs planbesked. Utskottet har uppdragit Plan- och kartavdelningen att ta fram ett samrådsförslag. 

Sidan uppdaterad: 2020-10-28