Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Energi- och klimatrådgivning

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Energi- och klimatrådgivare

Niklas Andersson

Telefon: 0247-803 29

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

energi- och klimatrådgivningens logga

Energi- och klimatrådgivningen ger dig opartisk och kostnadsfri rådgivning i energifrågor.

Vi ger information och goda råd via telefon till enskilda hushåll, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Vi nås i stort sett alla vardagar per telefon eller e-post. Ni kan också komma på besök men måste avtala tid eftersom vi befinner oss på olika orter olika dagar. Energi- och klimatrådgivarens kontor finns i kommunhuset i Leksand.

Frågorna kan handla om allt som rör energi och klimat, från värmesystem, tilläggsisolering, lågenergilampor, solfångare, egen el, resvanor och konsumtionsbeteenden med mera.

Energi- och klimatrådgivningen deltar även i olika arrangemang, anordnar föreläsningar med mera.

Stöd och bidrag inom energiområdet

Du kan få stöd och bidrag för olika energiåtgärder. Här listas aktuella bidrag:

30 procents avdrag kan erhållas för arbetskostnaden.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Stödet är från och med 8 maj 2019 max 20 procent av installationskostnaden för företag, organisationer och privatpersoner. Installationen skall vara slutförd senast sista december 2020 (Förordning 2009:689). Ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Ansökan görs för företag innan åtgärden påbörjas. Övriga sökanden ska ansöka senast sex månader från att projektet påbörjades. Ansökan görs genom Boverkets e-tjänster eller genom att fylla i en ansökningsblankett som sänds till den Länsstyrelse där fastigheten ligger.

Observera att ROT-avdrag och investeringsstöd till solcellsanläggningar inte kan kombineras! Man kan dock använda sig av ROT-avdraget i väntan på beviljande av solcellsstödet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Om din fastighets solceller eller vindkraftverk producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.

Detta innebär en bonus till bilar med låga utsläpp, och förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Stöd för energikartläggningar kunde sökas fram till 30 april 2019 och är ej längre sökbart.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Privatpersoner kan ansöka om stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna, dock högst med 50 000 kronor.

Ansökan och mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag, det vill säga alla utom privatpersoner, kan söka klimatinvesteringsstöd. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Ansökan görs via Länsstyrelsen, men beslut fattas av Naturvårdsverket.

Ansökan till Klimatklivet är stängd för tillfället men kan öppnas senare under 2019 om Riksdagen i juni beslutar i enlighet med vårbudgeten. Preliminärt blir det två ansökningsomgångar under hösten- en i augusti och en i oktober.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Solelanläggning

Solelanläggning 11,2 kW. Foto: Jörgen Hermansson

Föreläsningar om solel

Här kan du ta del av materialet till solcellsföreläsningarna gällande såväl teknisk funktion som regelverk och ekonomi. Föreläsningarna anordnades av energi- och klimatrådgivningen i totalt sex kommuner i Dalarna i mars 2019. Föredragshållare var Arne Andersson, som har många års erfarenhet av solceller men också elhandels- och elnätsfrågor.

Vi har valt att separera föredragen som riktar sig till företag från andra målgrupper, då de delvis omfattas av andra regelverk.

Dalarna Villor och Brf 2019

Dalarna företag 2019

Fritids- och boendemässan Sälenmässan anordnades på Högfjällshotellet i Sälen den 2 -3 november 2018. Energi- och klimatrådgivningen deltog med monter och ordnade föreläsningar om solceller. Föredragshållare var Arne Andersson. Här kan du ta del av underlaget till föreläsningen:

Sälenmässan 2-3 november 2018

Under 2017 och 2018 har den kommunala energi- och klimatrådgivningen ordnat två föreläsningar på temat solelsproduktion på Leksands folkhögskola.

Den 16 maj 2018 föreläste Johan Lindahl från Svensk solenergi. Föredraget om solceller tog bland annat upp hur solceller fungerar, vad man ska tänka på vid installation och ekonomin. Därutöver belystes brand-, person- och elsäkerhetsriskerna vid felaktiga installationer.

Lars Andréns föreläsning om solel den 23 mars 2017 tog bland annat upp hur solceller fungerar, vad man ska tänka på vid installation och ekonomin. 

Om du inte haft möjlighet att delta vid föreläsningarna vid Leksands folkhögskola, eller om du vill titta på presentationerna igen finns de att ta del av här:

Föreläsning om solel 16 maj 2018

Föreläsning om solel 23 mars 2017

Sidan uppdaterad: 2019-05-15