Fastigheter och lantmäteri

Via Leksands kommun kan du beställa nybyggnadskartor och olika typer av inmätnings- och utsättningstjänster. För frågor om till exempel avstyckning och fastighetsreglering ska du vända dig till Lantmäteriet.