Kart- och mätningstjänster

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rikard Forsberg, mätingenjör på plan- och kartavdelningen

Här hittar du kart- och mätningstjänster som erbjuds av kommunens mätverksamhet. Dessa debiteras separat enligt gällande taxa.

En trygghet i ditt bygglov.

Nybyggnadskarta är en produkt som upprättas specifikt för ditt bygglovsärende. Genom mätning på plats och sammanställning av viktiga uppgifter skapas ett rättssäkert kartunderlag för din bygglovsansökan.

Det är krav på nybyggnadskarta vid nyetablering. Vid andra ärenden görs en bedömning i varje enskilt fall. Om du behöver en nybyggnadskarta är det du som kund som beställer den. Beräknad leveranstid på nybyggnadskarta är tjugo arbetsdagar. Använd länken för att komma till formuläret för beställning.

Beställning bör göras fem arbetsdagar innan önskat utförande. Innan schaktning för grundläggning sätter vi ut byggnadens hörn med träkäppar (se bild grovutsättning). På så sätt ser du enkelt vilket område på fastigheten som behöver schaktas. Vid grovutsättning markeras även en referenshöjd som kan användas som utgångspunkt för höjdsättning. Vår mätningsingenjör tillhandahåller träkäppar.

Beställning bör göras fem arbetsdagar innan önskat utförande. På din beställning utför vi en finutsättning innan det är dags att ställa upp grundelement (ram) för gjutningen av grunden (se bild finutsättning). Genom finutsättning ser vi till att mått och vinklar blir riktiga enligt de ritningar som ligger till grund för ditt bygglov.

Det åligger dig som beställare att se till att profiler sätts upp. Ofta kan grundläggaren hjälpa till med detta. Profilerna ska vara klara vid utsättningsstillfället. Fasadmått eller grundmått markeras med spik på profilerna (se bild finutsättning). Beställaren står för materiell till profilerna. Önskad måttsättning behöver meddelas i god tid innan utsättningstillfället, gärna i samband med beställning.

Ligger till grund för detaljplanearbetet. Den redovisar en översikt över aktuell disponering av det berörda området samt mer detaljerad information kring för ärendet särskilt intressanta detaljer.

Beställning bör göras fem arbetsdagar innan önskat utförande. Vi hjälper dig att bekräfta din gräns genom att leta reda på fysisk gränsmarkering och förtydliga markeringar med träkäppar. Även en gräns utan markeringar kan visas ut i vissa fall. Svar på om detta är möjligt ges på telefon eller via e-post. Vår mätningsingenjör tillhandahåller träkäppar.

Vi utför anpassad inmätning och utstakning efter dina önskemål. Vi kommer gemensamt fram till vad du behöver. En vanlig beställning av inmätning kan handla om att få en tillförlitlig kartprodukt. Att visualisera en områdesgräns är ett exempel på en vanlig beställning av utsättning. Leveranstid är beroende av arbetets omfattning.

Sidan uppdaterad: 2021-10-04