Bygga varsamt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vitmålat fönster på faluröd timmervägg.
Fähus med blyspröjsat fönster. Foto: Dalarnas museum.

Den här publikationen riktar sig till dig som söker kunskap och inspiration till hur en renovering, nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring kan genomföras i en by.

Idag mer än någonsin förändras byarna för att bättre möta vår tids behov och förväntningar på bland annat en god bostad. Genom att bygga varsamt och visa hänsyn gentemot äldre gårdar, byggnader och detaljer kan byarna fortsätta att fungera som hållbara och goda livsmiljöer med unik prägel även i framtiden. Den här publikationen riktar sig till dig som söker kunskap och inspiration till hur en renovering, nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring kan genomföras i en by.

Publikationen är författad av Dalarnas museum och har tillkommit genom ett samarbete mellan Dalarnas museum, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Gagnefs, Leksands, Malung-Sälens, Mora, Orsa, Rättviks,Vansbro och Älvdalens kommuner.

Klicka här för att ta del av publikationen Bygga varsamt - Guide till Övre Dalarnas byggnadskultur.

Sidan uppdaterad: 2022-09-05