Kulturmiljöer i Noret

Bild på gården Gammel Jerkers från väster.