Frälsningsarmén, Hedbys 7

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på frälsningsarméns hus vid Faluvägen.
Frälsningsarméns byggnad kan ha uppförts så tidigt som under 1880–talet. Idag har byggnaden en lågmäld funktionalistisk framtoning som markeras bland annat av den karaktäristiska entrén med skärmtak. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

En envånings möteslokal längs med Hantverkaregatan hopbyggd med en tvåvånings byggnadskropp längs Faluvägen. Nuvarande utseende är resultatet av en grundlig renovering 1964.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Frälsningsarmén, Hedbys 7

Placering och översiktlig beskrivning

En envånings möteslokal längs med Hantverkaregatan hopbyggd med en tvåvånings byggnadskropp längs Faluvägen. Den senare med kontorslokaler och lägenhet. I vinkeln inne på gården finns en mindre inbyggd entré med takterrass. Entrén mot Faluvägen är indragen med utskjutande skärmtak likt en baldakin och en enkel betonggjuten trapp med svartmålade järnräcken. Båda byggnadskropparna har en låg grund av granit, fasad av gulfärgad locklistpanel, sadeltak med tvåkupigt lertegel. Fönstren på möteslokalens båda långsidor är av typ korspostfönster medan fönstren på byggnadskroppen mot Faluvägen är tvåluftsfönster. Samtliga fönster är grönmålade och från 1980–talet eller senare.

Fönsterfoder, portomfattning med skärmtakssarg, knutbrädor, vindskivor och hängrännor är målade i en mörkare gul kulör än fasaden. Dörrarna är av trä. Entrén har partier med sidoljus. Mot tomtgränsen i norr finns ett litet garage med likadan fasad som huvudbyggnaden.

Arkitekturstil

Byggnaden kan delvis vara av timmer men är även troligen av regelvirkeskonstruktion med fasad av träpanel och ansluter till den träbyggnadsstil som förekommer under det framväxande industrisamhället i kölvattnet på timmerhuskulturen.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Den befintliga möteslokaldelen kan vara uppförd på 1880–talet. I slutet på 1890–talet hade Frälsningsarmén möteslokal i en byggnad med ingång från norr. Frälsningsarmén hade tidigare hållit till på Naijströms gård i kvarteret Grönstedt. År 1911 byggdes huset till. Åtminstone fram till mitten av 1900–talet var byggnaden rödfärgad. Nuvarande utseende är resultatet av en grundlig renovering 1964. Frälsningsarméns orkester övade under en tid i Sparrings stuga, en liten soldat­stuga med uthus på granntomten norrut. Omedelbart söder om fastigheten låg från tiden kring sekelskiftet 1900 Larssons slakteri som revs när Faluvägen drogs fram på 1940–talet.

Värdebeskrivning

Frälsningsarmén har kulturvärde och berättar om folkrörelsernas framväxt, storlek och samhälleliga betydelse under industrisamhällets framväxt i Leksands–Noret kring sekelskiftet år 1900.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. Befintlig utformning rörande skorsten.
  • Befintlig utformning av fasaderna i träpanel med knutbrädor, grund samt befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar av trä.
  • Befintlig utformning av gul färgsättning av träpanel, mörkare gul färgsättning av fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor, grön färgsättning av fönster.
  • Befintlig utformning av entrén med dörrar och skärmtak.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12