Nygård 2

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Nygård 2, tagen från Villagatan.
Villan på Nygård 2 uppfördes kring 1930–talets mitt och är ett välbevarat exempel på dåtidens egnahemsbyggande. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Ett mindre ett och ett halvplanshus med gulfärgad locklistpanel och sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Huset och gården är mycket välbevarad och berättar om de egnahem som uppfördes på 1930–talet.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nygård 2

Byggherre: August Gustafsson

Byggår: 1934

Placering och översiktlig beskrivning

Ett mindre ett och ett halvplanshus med gulfärgad locklistpanel och sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Mot gården finns en frontespis med entré med tak i form av en balkong från övervåningen. Bredvid entrén finns en källaringång. Mot gatan finns en mindre takkupa. Fönstren är symmetriskt placerade tvåluftsfönster med tre spröjsade rutor per luft samt tre motsvarande fönster men med tre lufter. Fönstren har foder i mörkare gul kulör med dekorativ överliggare i enlighet med förekommande traditionella fönster från bondesamhällets byggnadsskick. Skorstensmuren är placerad på gårdssidans takfall nära nocken. Källargrunden är av betongsten och har tvåluftsfönster. Foder, knutbrädor, takfot och vindskivor har mörkare gul kulör. På gården finns två uthus av senare datum men i liknande stil. Trädgården omges av ett Gunnebostängsel.

Arkitekturstil

Ett mindre egnahem med många drag från traditionell byggnadskultur. Huset liknar en typ av monteringsfärdiga hus som tillverkades på Insjöns sågverk och såldes genom Svenska trähus.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Bygglovet för huset godkändes den 24 augusti 1934 av byggnadsnämnden i Leksands–Norets municipalnämnd. Den sökanden var August Gustafsson.

Värdebeskrivning

Nygård 2 har särskilt kulturvärde. Huset och gården är mycket välbevarade och berättar om de egnahem som uppfördes på 1930–talet, i välfärdssamhällets framväxt efter den stora depressionen kring år 1930.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel. Befintlig utformning av uthus.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. Befintlig utformning rörande skorsten.
  • Befintlig utformning av sockel och locklistpanelen. Befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintlig gul färgsättning rörande träpanel, mörkare gul färgsättning på fönsterfoder, knutbrädor, takfot och vindskivor, vit färgsättning på fönster.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12