Olshans 10

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Olshans 10, tagen från Lekattvägen.
Villa av arkitekt Åke Sjöman på fastigheten Olshans 10. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

En villa i en och enhalv plan i två olika huskroppar varav ena huskroppen mot öster är i endast en våning.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Olshans 10

Byggherre: N. Öman

Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman

Byggår: 1949–50

Placering och översiktlig beskrivning

En villa i en och enhalv plan i två olika huskroppar varav ena huskroppen mot öster är i endast en våning. Huset är placerat något indraget från Lekattvägen. Sadeltaken är täckta med enkupigt lertegel. De två skorstenarna är vitputsade. Mot väster, norr och öster har fönstren två lufter och i ett fall tre lufter. Övervåningens fönster mot öster är runt. Samtliga fönster har brunmålade fönsterluckor. Fasaderna är putsade och avfärgade med vit färg. Dörren är av mörkt trä. Till ytterdörren leder en gång av älvdalskvartsit. Trappstegen till ytterdörren har steg av älvdalskvartsit. Möjligen har en infart funnits till ett garage under den lägre byggnadskroppen.

Arkitekturstil

Huset är uppfört i en stil vanlig för det sena 1940–talets och 1950–talets villor med förskjutna huskroppar, slät puts och fönsterluckor.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern.

Huset uppfördes 1949–50 åt N. Öman efter ritningar av arkitekt Åke Sjöman. Ytterväggarna byggdes av 27 cm Siporex lättbetong som putsades. Ytterdörren var av ek.

Värdebeskrivning

Olshans 10 är både rörande hus och trädgård välbevarade och har särskilt kulturvärde. Fastigheten berättar om den tidiga efterkrigstidens arkitektritade villabyggen i Leksands–Noret med flera tidstypiska stildrag vilka även var typiska för arkitekt Åke Sjömans arkitektur.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning av taktäckning med enkupigt lertegel.
  • Befintliga utformning rörande fasader med vit slätputs, befintlig fasadkomposition samt befintlig fönstersättning. Befintliga ljusputsade skorstensmurar.
  • Befintlig utformning rörande fönster och fönsterluckor samt ytterdörr och trapp.
  • Befintlig färgsättning av fasader i vit puts, vit färgsättning rörande fönster och vindskivor, brun färgsättning rörande fönsterluckor.
  • Befintlig utformning av trädgård med gångar av älvdalskvartsit.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12