Yromes ladu, Fyrkanten 2

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på Yromes ladu tagen från Hantverkaregatan.
Yromes Ladu är ett av få kvarvarande spår av bondesamhällets timmerhuskultur på den östra delen av Noret. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Ladan har sannolikt ursprungligen varit en trösklada typisk för den äldre timmerhuskulturen i trakten.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Yromes ladu, Fyrkanten 2

Placering och översiktlig beskrivning

En rödfärgad timmerlada med rött lertegeltak. På framsidan mot innergården finns ett förtak ovanför svartmålade portar. På baksidan mot Hantverkaregatan finns också ett par svartmålade portar.

Arkitekturstil

Ladan har sannolikt ursprungligen varit en trösklada typisk för den äldre timmerhuskulturen i trakten.

Historik

Påskafton 1915 uppträdde Siljansnäs Anders i ett tält på åkern bakom ladan. Han lyfte bland annat en häst med bara tänderna ackompanjerad av Roligs Per på fiol. Mitt under programmet hördes brandsignaler. Andersson & Normans möbelsnickeri vid älven stod i lågor och tältet tömdes omgående då åskådarna snabbt begav iväg för att se branden.

Värdebeskrivning

Yromes ladu är välbevarad och har särskilt kulturvärde och berättar om Norets bondesamhälle, timmerhuskulturen och den småskaliga byggnadsmiljön kring Hantverkaregatan. Genom händelsen påskafton 1915 berättar den också om folklivet vid tiden kring sekelskiftet år 1900.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt taktegel respektive.
  • Befintliga timmerväggar respektive portar.
  • Befintlig faluröd färgsättning rörande timmerväggar.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12