Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Livsmedel

Det är viktigt att hantera livsmedel på rätt sätt för att undvika att bli sjuk av maten. Miljöenheten sköter kontrollen av livsmedelsverksamheter, som till exempel butiker och restauranger, i kommunen.