Avgifter, regler och abonnemang

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB. Uppdraget gäller såväl hämtning av olika avfall som drift av Återvinningscentralen, ÅVC, på Limhagen.

Principen för avfallshanteringen är att i första hand minimera den mängd avfall som uppkommer, därefter återanvända, återvinna, energiåtervinna och i sista hand deponera avfallet.

Avgifter och regler, abonnemang

Information om abonnemang och avgifter finns på Dala vatten och avfalls ABs hemsida.

Regler om avfallshantering återfinns i Leksands kommuns föreskrifter om avfallshantering.

Leksands kommuns föreskrifter om avfallshantering

Hämtning av brännbart restavfall och matavfall

Sopbilen hämtar brännbart restavfall och matavfall. 

Dala Vatten och Avfall AB's hemsida hittar du hämtningsschema.

Hämtning av grovavfall

Information om hämtning av stort avfall - grovavfall hittar du på Dala Vatten och Avfalls hemsida.

Hämtning av farligt avfall

Återvinningsbilen Rullis är Dala vatten och avfalls tjänst för hämtning av farligt avfall, som sker två gånger per år på några platser i kommunen.

Mer information om hämtning av farligt avfall hittar du här.

Återvinningscentralen Limhagen

Återvinningscentralen i Leksand ligger i Limhagens industriområde. Hit är du välkommen med ditt sorterade avfall, fråga personalen om du är osäker på hur något ska sorteras.

Hjälp med hur du ska sortera olika typer av avfall får du i Dala avfalls sorteringsguide.

Klicka här för att komma till Dala avfalls sorteringsguide.

Mer information om återvinningscentralen Limhagen och öppettider hittar du här.

Hitta till återvinningscentralen

Andra typer av avfall - så gör du

Om du själv vill ta hand om ditt komposterbara hushållsavfall ska du anmäla detta till Dala Vatten och Avfall.

Några tips för att komposteringen ska fungera:

 • Tänk på att skaffa kompostbehållare med tillräcklig volym. Det kan vara lämpligt att ha två behållare som man växlar mellan.
 • Ska du kompostera året runt behövs en varmkompost (isolerad). 
 • Se till att tillföra olika material till komposten så fungerar processen bättre.
 • Tillför strömaterial, till exempel torv, om komposten blir för blöt.

Det är inte tillåtet att gräva ned ej färdigkomposterat avfall. 

Förpackningar och tidningar lämnas på någon av återvinningsstationerna som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer finns vid:

 • Leksand, Limhagen ÅVC
 • Leksand, Limsjöänget, bredvid Bilkompaniet.
 • Leksand, Moskogen
 • Leksand, Norsbro mittemot Allmogesnickerier
 • Insjön, vid Clas Ohlson centrallager
 • Insjön, Ica Nära
 • Siljansnäs, Fornby intill avloppsreningsverket
 • Siljansnäs, Hallevi IP
 • Tällberg, Gamla soptippen, nedanför skolan.
 • Djura, Grådavägen

På FTI's hemsida finns det en karta över placeringen, möjlighet att se när stationen städas, samt möjlighet att anmäla om någon behållare är full eller om det är skräpigt kring återvinningsstationen. Vid stationerna finns det dessutom kontaktuppgifter om du har frågor eller synpunkter.

Klicka här för att läsa mer om Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Producenterna har ansvaret

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar vilket innebär att producenterna har ansvaret för att återvinning sker.

Små batterier kan lämnas på återvinningscentralen eller i de batteriholkar som finns vid återvinningsstationerna samt på följande platser

 • parkeringen vid Coop i Leksand
 • vid Hemköp i Leksand
 • vid Ica Mårtas i Leksand
 • vid kiosken i Siljansnäs
 • vid Tempo i Tällberg 
 • vid Clas Ohlson i Insjön

Batterier kan även lämnas in i butiker som tar emot elavfall.

I första hand ska det som du inte längre behöver själv återanvändas. 

Kommunens verksamhet Ta till vara upphörde 2018, men du kan lämna saker till de andra second hand-butikerna som finns i kommunen, till exempel PMU och Röda korset.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24