Farligt avfall

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Farligt avfall måste tas omhand på särskilt sätt så att det inte orsakar skador på hälsa eller miljö.

Exempel på avfall som klassas som farligt är spillolja, lösningsmedel, batterier, lysrör och elektronik. Det är därför viktigt att det samlas in, transporteras och tas om hand på ett sätt som inte skadar människors hälsa eller miljön.

Återvinningscentralen

Privatpersoner kan lämna in sitt farliga avfall på återvinningscentralen i Limhagen, Leksand. Se till att märka upp vad behållaren innehåller om du inte har originalförpackning.

Återvinningsbilen Rullis

Återvinningsbilen Rullis är Dala vatten och avfalls tjänst för hämtning av farligt avfall, som sker två gånger per år på några platser i kommunen.

Företag

Särskilda bestämmelser gäller för företag där det uppstår eller hanteras farligt avfall.

Läs mer om vad som gäller för dig som företagare här.

Batterier

Små batterier kan lämnas på återvinningscentralen eller i de batteriholkar som finns vid några av våra återvinningsstationer. Det finns även flera butiker som tar emot elavfall, du kan oftast lämna dina batterier i den butik som du har köpt din vara. 

  • Moskogen i Leksand
  • Norsbro, Allmoge Snickeri i Leksand
  • Statoil i Leksand
  • Clas Ohlson i Insjön
  • Hallevi IP i Siljansnäs

Läs mer om varför det är viktigt att lämna in dina batterier. 

Elektronikavfall

Elektronikavfall, som till exempel uttjänta datorer, telefoner, sladdar med mera omfattas av producentansvar och kan lämnas tillbaka till butiker, men även på återvinningscentralen.

Hitta till Limhagens återvinningscentral

Sidan uppdaterad: 2023-02-01