Nedskräpning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Det är förbjudet att skräpa ned i naturen. Miljöenheten hanterar klagomål om nedskräpning i naturen, medan byggenheten hanterar ärenden om nedskräpade tomter.

Nedskräpning kan handla om dumpade soppåsar, möbler, skrotbilar med mera, men även mindre föremål som cigarettfimpar. Att slänga sitt avfall i naturen istället för att lämna in det till återvinning innebär en olägenhet för människors hälsa och miljön och är dessutom en onödig kostnad för antingen den markägare som drabbas eller för kommunen.

Risk för åtal eller böter

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus enligt miljöbalken. Detta gäller såväl ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Miljöenheten kan förelägga den som skräpat ned att städa efter sig och ska dessutom åtalsanmäla nedskräpningen om det finns misstanke om brott. Numera kan polisen även ge en nedskräpningsbot (böter) direkt på plats.

Det är heller inte tillåtet att elda eller gräva ned hushållsavfall utan dispens.

Anmäl nedskräpning!

Upptäcker du nedskräpning i naturen kan du anmäla detta till miljöenheten.

Om en tomt är nedskräpad kan det även vara en fråga enligt plan- och bygglagen. Kontakta då kommunens byggenhet.

Läs mer om ovårdade tomter

Skräpplockardagarna

Leksands kommun brukar varje år delta i kampanjen Vi håller rent, även kallad Skräpplockardagarna. Kampanjens syfte är inte huvudsakligen att städa, utan att uppmärksamma att nedskräpning är ett problem. Arrangör är stiftelsen Håll Sverige Rent.

Håll Sverige Rent

 

Sidan uppdaterad: 2023-02-01