Schakt- och muddermassor

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Schakt- och muddermassor kan betraktas som avfall. Kontakta miljöenheten om du har frågor om vad som gäller för hantering av schakt- eller muddermassor.

Schaktning

Om man vid schaktning påträffar förorenade massor ska det anmälas till miljöenheten. Massorna måste hanteras åtskilt från rena massor, och vid behov skickas till en behandlingsanläggning.

Vid schaktning i gatumark behövs även en anmälan till kommunens trafikenhet.

Schaktning och grävning i gatumark

Muddring

Muddring är vattenverksamhet och kan behöva anmälas till länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Länsstyrelsen Dalarna

Ska muddermassorna läggas upp på land ska det anmälas till kommunens miljöenhet.

Sidan uppdaterad: 2023-02-01