Husdjur

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Har du husdjur måste du sköta dom så att de mår bra, och att de inte orsakar störningar för omgivningen.

Djurskyddstillsynen sköts av Länsstyrelsen Dalarna. Om husdjuret orsakar störning för till exempel grannar hanteras det däremot av kommunens miljöenhet. 

Om du störs av skällande hundar eller andra husdjur bör du i första hand kontakta djurägaren. Hjälper inte det kan du kontakta miljöenheten som hanterar det som ett klagomål.

Hund

Lagen om tillsyn över hundar lägger hela ansvaret på hundägaren för allt vad hunden kan orsaka. Därför ska du som hundägare se till att hunden inte skrämmer, skadar eller ofredar vare sig människa eller djur.

För allas trevnad glöm inte att plocka upp efter din hund! Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är hundägaren skyldig att plocka upp efter hunden inom detaljplanelagt område. I Leksand och Insjön finns särskilda hundlatriner utplacerade där du kan slänga plastpåsen.

Skällande hundar kan vara en olägenhet enligt miljöbalken. Kontakta i första hand hundägaren. Hjälper inte det kan du kontakta kommunens miljöenhet.

Koppeltvång

Under tiden 1 mars till 20 augusti, det vill säga under den period då naturen är en stor barnkammare, får din hund inte springa lös i marker där det finns vilt, det vill säga djur och fåglar. Under resten av året ska hunden hållas under uppsikt så att den inte ofredar människor eller djur.

Katt

Du är skyldig att se efter din katt så att den inte far illa eller orsakar skador eller olägenheter. Kastrera eller sterilisera gärna din katt. Då slipper du överraskningar som fler katter och dessutom blir katten mer hemtam och har inte samma benägenhet att markera sitt revir.

Miljöenheten får ta emot klagomål angående lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, grönsaksland, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter. Det har också hänt att katter berett sig en sovplats på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Kattägare bör id-märka sin katt. Det ger kattägaren betydligt större möjligheter att få återse en bortsprungen katt. 

Bortsprungna katter

Skulle din katt springa bort eller om du påträffar en herrelös katt bör du kontakta Polisen, telefon 114 14.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07