Elnät och elproduktion

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här får du bland annat information om hur du kan producera egen el.

Om du vill ha information och tips om hur du kan minska din elförbrukning kan du kontakta energi- och klimatrådgivningen.

Elnät

Elnätet i Leksands kommun sköts av Dala energi. Kontakta din elleverantör om du har frågor om elräkningar med mera.

Vindkraft

Vind är en ren och förnyelsebar energikälla. Däremot tar vindkraftverk ofta natur i anspråk och kan orsaka bullerstörningar.

Du kan välja "vind-el" när du tecknar abonnemang hos din elleverantör. Du kan också köpa andelar i ett vindkraftverk. I Leksands kommun finns i dagsläget tre större vindkraftverk, i Sörskog utanför Bjursås.

Solel

Med solceller kan du producera din egen el. Från årsskiftet 2020/2021 finns det inte längre något solcellsbidrag men dock har ett "grönt avdrag" införts.

Klicka här för att läsa mer information om olika stöd och bidrag på Energi- och klimatrådgivarens sida.

Solceller ska sitta mot söder (sydost – sydväst) i 35-45 graders lutning för optimal produktion. Det viktigaste är att de inte skuggas av någonting. Solceller finns i tre typer på marknaden monokristallina, polykristallina och tunnfilm. Tunnfilm är inte lika känslig för skuggning men kräver nästan dubbla ytan för samma produktion. Vi rekommenderar inte någon typ framför de andra. Solceller har en mycket lång livslängd och ofta produktionsgarantier på uppåt på 25 år. Verkningsgraden är cirka 18 procent och den yta som går åt för att installera 1 kWp solcellspaneler är ca 5-5,5 kvadratmeter.

Vid skuggfri södervänd yta med 20-50 graders vinkel kan man på den ytan förvänta sig en solelproduktion på mellan 750-950 kWh årligen. Ett tak rakt i söder är optimalt för maximal solelproduktion medan ett tak med solceller åt både öst och väst ger större möjlighet till en högre egenanvändning av den producerade solelen.

Checklista för installation av solcellsanläggning

  1. Begär in offerter.
  2. Handla upp anläggningen.
  3. Kontrollera med kommunens bygglovshandläggare om bygglov behövs.
  4. Kontakta försäkringsbolag angående solelanläggningar.
  5. Anmäl till nätägaren. Du får betalt för elöverskott som matas ut på nätet, men då måste en ny mätare installeras.
  6. Förhandla med elhandlare.
  7. Färdiganmälan till nätägaren.
  8. Besiktning av anläggningen före idrifttagning.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07